Często bywa tak, że korona drzewa, która w dużym stopniu świadczy o jego pięknie, jest zaniedbywana. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale korony drzew liściastych należy pielęgnować. Jemioła, połamane konary, próchniejące gałęzie – to niestety dość często spotykane defekty koron drzew. Warto się o nie zatroszczyć, bo koszty pielęgnacji koron drzew nie są wcale przerażająco wysokie.

Ten rodzaj pracy na wysokości również najlepiej powierzyć specjalistom. Po pierwsze dlatego, że wtedy mamy pewność, iż doświadczeni pracownicy odpowiednio ocenią stan korony drzewa i zajmą się nią w sposób profesjonalny i zgodny z prawem. Tak – prawo reguluje również kwestie związane z pielęgnacją korny drzew.

Po drugie, nieprawidłowe cięcia i złe praktyki pielęgnacyjne powodują zamieranie drzewa. Jest to proces długotrwały i w efekcie niebezpieczny również dla ludzi. Starzejące się i niszczejące drzewo jest podatne na przewrócenie, a gałęzie mogą zamierać i odpadać. Dlatego doświadczona firma najlepiej sprawdzi się w zadaniu pielęgnacji korony drzewa.

Pielęgnacja koron drzew – kwestie prawne

Pielęgnację koron drzew reguluje ustawa. Jest nią Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004. Według przepisów tej ustawy, cięć pielęgnacyjnych można dokonywać do 30% korony drzewa, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Trzeba dodać, że nie jest to bynajmniej coroczne ograniczenie – podkreślamy, że 30% dotyczy całego życia drzewa.

To ograniczenie nie ma zastosowania do usuwania obumarłych gałęzi, utrzymywania uformowanego kształtu korony drzewa, lub wykonania zabiegu mającego na celu przywrócenia statyki drzewa. Jednakże, zabiegi te należy udokumentować stosownymi fotografiami.

Na co warto zwrócić uwagę?

Przede wszystkim należy minimalizować cięcia. Nie można ciąć „na oślep”, każdy ruch musi być przemyślany. Niektóre gatunki drzew są bardziej podatne na cięcia, inne mniej, dlatego warto ograniczyć cięcia do tych najważniejszych. Przede wszystkim należy zachować ostrożność w obcinaniu grubych gałęzi i konarów.

Jedną z zasad jest dbanie o symetrię drzewa oraz o zachowanie typowego kształtu dla danego drzewa, np. kulistego.

Ważna jest również technika cięcia. Nie można pozostawiać „urwanej” gałęzi lub strzępka gałęzi, która zwisa z obciętego pnia. Takie działanie szkodzi i często uniemożliwia zdrowe zabliźnianie się rany po cięciu.

Wreszcie, cięcia nie możemy wykonywać w każdym miejscu. Trzeba je robić w pobliżu gałęzi, która pozostawiona będzie pomagać w zabliźnieniu się rany.

Ochrona miejsc lęgowych

Przed przystąpieniem do przycinania gałęzi należy wykluczyć obecność ptasich gniazd w koronie drzewa. Zaleca się, aby rezygnować z wycinki w okresie lęgowym, czyli od 1 marca do 15 października. W niektórych przypadkach można ubiegać się o pozwolenie na płoszenie ptaków, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Kary

Wycięcie od 30%-50% korony drzewa podlega karze wynoszącej 0,6 opłaty za usunięcie drzewa. W przypadku wycięcia ponad połowy korony drzewa będziemy odpowiadać na zniszczenie drzewa i zapłacimy dwukrotną wysokość opłaty za usunięcie drzewa.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pielęgnacji koron drzew? Skontaktuj się z nami!