POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES DLA STRONY

WWW.NOSTROMO.COM.PL

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://nostromo.com.pl/ dalej jako „Strona”.

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:

Grupa Nostromo Sp. z o.o.
ul. Miętowa 77
81-589 Gdynia
NIP: 958-166-39-35

dalej jako „Administrator” lub „My”.

 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@nostromo.com.pl lub pod numerem tel.: +48 505 047 115, +48 790 027 550.
 2. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
 3. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 4. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

 

II. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane osobowe przesłane za pomocą Formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz prowadzenie z Nim komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora).

W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana jakaś współpraca lub relacje biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy przyspieszeniu kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną, ale nie jest wymagane.

 

KORESPONDENCJA E-MAIL

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail skierowanej do Administratora będą przetwarzane w celu prowadzenia z nadawcą korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej korespondencji, ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą nadawca  zwraca się do Administratora.

 

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie fizycznej przysługują następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO),
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Żądania dotyczące realizacji swoich praw prosimy kierować na adres mailowy: biuro@nostromo.com.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

 

IV. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności: dostawca oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawca poczty elektronicznej i hostingu.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG ORAZ INFORMACJA O BRAKU PROFILOWANIA

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Z uwagi na możliwość korzystania przez Administratora z usług zewnętrznych hostingodawców, niektóre dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w USA). Dostawcy usług hostingowych, z którymi współpracuje Administrator korzystają z odpowiednich mechanizmów zgodności, takich jak standardowe klauzule umowne gwarantując tym samym bezpieczeństwo danych osobowych na poziomie zgodnym z RODO.

 

VI. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony).

Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Stronę plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

 1. Cele stosowania plików cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

 1. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;
 3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.
 1. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 1. Pliki cookies podmiotów trzecich

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

 1. Google Analytics

Administrator może korzystać z usług Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizowania ruchu na Stronie i jej optymalizacji.

Rekomendujemy zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Google Analytics przetwarza dane pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na Stronie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Google Ads

Administrator może korzystać z usług Google Ads dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Ads Strona jest promowana w wynikach wyszukiwania oraz na stronach podmiotów trzecich. Dzięki tej usłudze Użytkownikowi, który odwiedził naszą Stronę mogą być później wyświetlane nasze reklamy. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, w celu marketingu własnych produktów.

Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące wykorzystywania przez Google plików cookies dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=pl.

 1. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.