W tym przypadku musieliśmy pomóc zarządcy budynku w zlikwidowaniu niebezpieczeństwa przewrócenia się starego drzewa na dom wielorodzinny.

Drzewo było stare i rozłożyste z tendencją do przechyłu w stronę budynku. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń przez właściciela obiektu, nasza ekipa wkroczyła do akcji przy użyciu podnośnika koszowego. Kilka godzin pracy pilarza wystarczyło, aby usunąć zagrożenie.

Zgodnie z życzeniem Klienta drewno pocięliśmy na mniejsze kawałki i ułożyliśmy go na stosie oraz zutylizowaliśmy gałęzie, liście i trociny. Zadanie wykonaliśmy w stu procentach!